slipa


Dammfri perfektion
Med Abranet har Mirka lyckats med något som många andra har gått bet på – att utveckla ett helt jämnt slipnät. De tusentals hålen ger ett suveränt dammutsug. 
Med Abranet avlägsnas dammet från området mellan slipmaterialet och den slipade ytan, vilket innebär att slipkornen avverkar ytan mer effektivt.
Eftersom dammet hela tiden sugs ut blir slipningen i det närmaste dammfri. Genom att hålla slipmaterialet och slipytan konstant dammfria förlänger man livslängden på slipmaterialet. Om slipmaterialet får behålla sina aggressiva egenskaper över hela ytan blir slipningen jämnare och effektivare, vilket ger ett bättre slutreslutat. Eftersom du alltid kan se vad du slipar får du bra kontroll över arbetet och kan till exempel undvika överslipning.
Abranet är lösningen på många problem, som exempelvis pillerbildning och igensättning. Eftersom dammet inte samlas i klumpar på sliprondellen i samma utsträckning som tidigare, är det ingen risk att slipdammet byggs upp och bildar spår på slipytan eller sätter igen rondellen och därmed försämrar slipeffekten.

Vi har slippapper i de flesta mått och kornstorlekar samt även maskiner både el och tryckluftsdrivna på lager.