Om företaget

Syntema i Arbrå AB


Syntema i Arbrå AB bildades 1975. Verksamheten startade i Arbrå för att inom närområdet ge hög servicegrad till mellanstora och mindre industrifärgsförbrukare, med färg från Beckers dåvarande industridivision.

I dag har Syntema i Arbrå utvecklats till en av de ledande färggrossisterna i södra Norrland.

Syntema förser industrier och lackerare med avancerade industriella ytbehandlings-lösningar, med avseende på trä, metall, rostskydd, lim, utrustningar mm.

Precis som för över 40 år sedan är hög servicegrad samt högt tekniskt kunnande ledstjärnan för Syntemas verksamhet. 

Kontakta Syntema i Arbrå AB du också vid nästa beställning.

Integritetspolicy

Kvalitetspolicy


Vi skall enbart leverera färg och utrustning av högsta kvalitet. Våra färger och utrustningar skall överensstämma med kundens förväntningar och avtalade specifikationer. Ambitionen är att vara den bästa leverantören av färger, tjänster och utrustning på vår marknad. Vi vill överträffa kundens förväntningar och vara bättre än våra konkurrenters alternativ.

Övergripande mål

Vårt övergripande mål är att uppfylla våra kunders förväntningar på färg, tjänster och utrustningar.

Kommentarer till kvalitetspolicyn:

Vår Kvalitetspolicy förtydligas med ett antal strategier: 
  • Vi skall alltid engagera oss helhjärtat och med kraft för att ge bästa service till alla kunder. 
  • Vi strävar alltid efter att göra rätt från början. 
  • Vi utvecklar och anpassar våra arbetsmetoder efter nya rön och marknadens krav. 
  • Vi avsätter de resurser som behövs för att rekrytera kompetenta medarbetare och vidareutveckla befintlig personal. 
  • Vi skall föra en personalpolitik, som prioriterar trivsel och samhörighet på arbetsplatsen och att den enskilde upplever egna initiativ som stimulerande. 

Miljöpolicy 


 Syntema i Arbrå AB ska i sin verksamhet arbeta med ständiga förbättringar för att minska negativ belastning på miljön.

Genom kunskap och engagemang hos alla anställda och genom att aktivt inhämta och sprida kunskap inom miljöområdet ska vi lyckas med vårt arbete att minimera skadliga miljöeffekter av vår verksamhet. Kraven på rätt kvalitet, bra arbetsmiljö och god konkurrensförmåga ska gå hand i hand med vår ambition när det gäller miljön.

På så sätt säkrar vi företagets framtid, samtidigt som vi arbetar för att minska vår negativa miljöpåverkan. 

Övergripande miljömål

Syntema i Arbrå AB:s övergripande mål är att vi ska klarlägga vår verksamhet och införa rutiner som minimerar negativa effekter på miljön. Vårt miljöledningssystem bygger vi upp enligt modellen ISO 14000. Vi säkrar våra rutiner med hjälp av vårt kvalitetssystem enligt ISO 9000.

Våra anställda skall ha kunskaper om hur man på bästa sätt vårdar vår gemensamma miljö och vi ska alltid sträva efter att sprida våra miljökunskaper.