Axalta

Pulver färg


Vårt fokus på perfekt lackering skiljer oss från mängden. Axalta Coating Systems är ett ledande globalt företag som är helt specialiserat på utveckling, tillverkning och försäljning av våt- och pulverfärger. Axaltas produkter ökar hållbarheten, förbättrar produktiviteten och ger ökad skönhet.

Information